Ljubov' S. Popova
Geboren: 1889
Gestorben: 1924 
Любовь Сергеевна Попова
Lyubov Popova
Lyubov Sergeyevna Popova
Ljubow Sergejewna Popowa
Ljubov' Sergeevna Popova