Max Paul Eugen Bekker
1931
Paul Bekker (Verfasser)